Конкурс за редовен доцент по „Стъкло“

Краен срок: 2022.06.29

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Стъкло“ за нуждите на кат. „Керамика и дизайн на поцелана и стъклото“/, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 33 от 29.04.22 г.
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 03.05.2022 г.