Конкурс за редовен доцент по „Текстилни техники и технологии“

Краен срок: 2022.06.29

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство /„Текстилни техники и технологии“ , за нуждите на кат. „Текстил – изкуство и дизайн“/, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 33 от 29.04.22 г.
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 03.05.2022 г.