Конкурс за редовен главен асистент по „Метал“ и „Композиция“

Краен срок: 2022.08.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство по / „Метал“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Метал“/ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“- Брой 47 от 24.06.22
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 29.06.2022 г.