Конкурс за редовен главен асистент по „Скулптура“ и „Композиция“

Краен срок: 2021.02.27

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Скулптура“ и „Композиция“, за нуждите на кат. „Скулптура“ / - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”– бр.101 от 27.11.2020 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 30.11.2020 г.