Конкурс за редовeн главен асистент по „Стенопис“

Краен срок: 2021.01.27

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство /„Стенопис“, за нуждите на кат. „Стенопис“ / - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”– бр.101 от 27.11.2020 г.
За справки: Учебно­методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 30.11.2020 г.