Конкурс за редовен професор по „История на костюма, стил и мода“

Краен срок: 2022.05.15

Националната художествена академия обявява конкурс за редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство / „История на костюма, стил и мода“  за нуждите на кат. „Мода“/, със срок два месеца от обнародването му в Държавен вестник - Брой 21 от 15.03.22 г.
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988­17­02
Обявата е публикувана на 15.03.2022 г.