Конкурс за редовен професор по „Скулптура“ и „Композиция“

Краен срок: 2023.04.24

Националната художествена академия обявява конкурс за един редовен професор по „Скулптура“ и „Композиция“ за нуждите на кат.“Скулптура“ със срок от 3 (три) месеца  от обнародването в „Държавен вестник” - Брой 7 от 24.01.23
 
За справки: Учебно­-методичен отдел на НХА, тел.  02/988-17-02
Обявата е публикувана на 25.01.2023 г.