Конкурс за създаване на идеен проект за банков офис на Алианц Банк България АД

Краен срок: 2017.12.17

Алианц Банк България АД, кани всички студенти и докторанти на възраст до 30 год. от Национална художествена академия, Университет по архитектура и строителство, да участват в конкурса за създаване на идеен проект за банков офис. 
В конкурса могат да участват и екипи от студенти и аспиранти, отговарящи на възрастовото ограничение. Най-добрите 3 проекта ще бъдат наградени:
 
I място – 1 500 лв.
II място – 1 000 лв.
III място –   750 лв.
 
Името на победителите ще бъде оповестено публично от Алианц Банк България чрез официално изявление в пресата и на корпоративния уебсайт, както и в бъдещата реклама на проекта.
Алианц Банк България АД ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.
При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно. 
 
Крайният срок за подаване на проектите е 17.12. 2017 г.
 
Лица за контакт и допълнителна информация: 
Велислава Тенева, velislava.teneva@bank.allianz.bg и Боряна Делчева, boryana.delcheva@bank.allianz.bg
 
Проектите се изпращат на marketmanagement@bank.allianz.bg
 
Пълен набор от документи за конкурса можете да си свалите от тук: www.allianz.bg и http://nha.bg/bg/konkurs/

Файлове за изтегляне