Конкурс за участие в международна изложба в рамките на Биенале за хартиено изкуство 2024

Краен срок: 2024.03.04

Фондация АМАТЕРАС организира международна изложба в рамките на София хартиен арт фест 2024. Изложбата е за произведения – авторски книги без ограничение на размера и е част от Биенале за хартиено изкуство. Експозицията ще бъде представена в периода 5–27 юни 2024 г. в галерия „Сердика“ на Столична община и Пазари „Възраждане“, София. 
 
Основната цел е да се покаже важен раздел от хартиеното изкуство – авторската книга. Могат да участват художници и изучаващи изобразителни изкуства от цял свят без ограничение на възраст и специалност.
 
Кандидатстването ще се проведе на четири етапа, както следва:
 
Краен срок за подаване на кандидатури: 4 март 2024 г. 
Такса за участие: 30 лева. 
 
Първи етап – подаване на кандидатури
– изпращане на дигитални снимки от 3 произведения - до три снимки на произведение, 600/800dpi, jpg;
– кратка автобиография, А4 – doc. формат;
– снимка на автора - 400/600dpi, jpg ;
– формуляр – формулярът трябва да бъде попълнен както на български, така и на английски език;
– копие от платената такса за учстие – 30 лв.; 
– избраните произведения ще бъдат публикувани до 20 март  във Фейсбук
страниците на фондацията и София хартиен арт фест. Всеки автор ще бъде уведомен по имейл адрес, при условие, че такъв е предоставен. 
– информация, пристигнала след посочената дата, няма да бъде разглеждана, ако организаторите не са уведомени.
 
Документите за кандидатстване се изпращат само по имейл на sofiapaperfest@amateras.eu – Организатор: Даниела Тодорова 
 
Плащане на таксата за участие:
– Такса за участие – 30 лева;
– Начин на плащане: Пощенски превод – копие се прилага към документите.
Получател: Даниела Стоянова Тодорова
Адрес: ул. „Вишнева“ 16 а, 1164, София
Тел. 0898 408868
 
Втори етап – изпращане на творбите
– работите могат да бъдат донесени лично в галерия „Сердика“ на 1 юни 2024.(събота) от 10.00 до 13.00 часа.
– произведенията, изпратени от страната, трябва да бъдат изпратени по куриер от 28 май до 31 май 2024 г. на посочения адрес.
– работи, пристигнали без подадени документи по имейл, няма да бъдат включени в изложбата
– организаторите не носят отговорност при евентуални повреди, причинени по време на транспортирането или тяхното загубване;
– изпратени по поща материали, трябва да носят надписа „печатен материал“, след като подателят предварително е уведомил организаторите начина на изпращане. 
 
Одобрените работи трябва да бъдат изпратени на адрес: 
Организатор: Даниела Тодорова
Адрес: ул „Вишнева“ 16а, София 1164
тел. 0898 40886
 
Трети етап – изложба 
– Период на изложбата: 5 – 27 юни 2024 г.
– Всеки автор ще получи каталог от Биеналето за хартиено изкуство
 
Четвърти етап – връщане на работите
– Авторите трябва да приберат произведенията си от галерия „Сердика“ на 28 юни 2024 г.;
– Невзетите произведения ще бъдат върнати на посочения от автора адрес на 29 юни 2024 г. с наложен платеж. 
 
Лице за контакт: Даниела Тодорова, организатор, тел. 0898 408868, e-mail: sofiapaperfest@amateras.eu
 

 

 

Файлове за изтегляне