Конкурс за участие в XV издание на Международен конкурс-изложба за хартиено изкуство на Фондация АМАТЕРАС

Краен срок: 2024.03.01

През 2024 г. Фондация АМАТЕРАС организира XV издание на Международния конкурс за хартиено изкуство 2024 година. Изложбата представя творби в среден размер от хартия – двумерни и тримерни, включително и инсталации. Експозицията ще бъде показана от 7 до 17 май 2024 г. в Националния дворец на културата.
Изложбата цели да стимулира развитието на креативност и новаторство. Ще бъдат приемани произведения с ясна концепция, качествено изпълнение и детайлна документация относно инсталиране.
 
Краен срок за подаване на кандидатури: 1 март 2024 г.
 
Право на участие:
Могат да участват художници и изучаващи изобразителни изкуства от цял свят без ограничение на възраст и специалност.
 
Кандидатстване:
Кандидатстването ще се проведе на четири етапа, както следва:
 
Първи етап - изпращане на материалите за кандидатстване
Информация, пристигнала след посочената дата и непълна като документи, няма да бъде разглеждана.
– изпращане на дигитални снимки на не – повече от 3 произведения с по една снимка на произведение - 600/800 .dpi, .jpg;
– Кратка автобиография, А4 – .doc формат на английски - информацията е важна за каталога, а не за селекцията. Моля да не се изпращат сканирани автобиографии, а само набрани като текст във .doc формат;
– снимка на автора -  400/600 .dpi, .jpg;
– формуляр – име, размер, описание на технология. Размерът на творбите е от 50/50/50см до 70/70/70см. Препоръчително е описание на специфичната технология или ръчна хартия от автора; 
– Необходимо е участниците да попълнят приложените формуляра и етикетите на английски и на български език;
– копие от платената такса – 30 лева;
–избраните произведения ще бъдат публикувани до 5 март във Фейсбук страницата на Фондация АМАТЕРАС или Фейсбук страницата на СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ, както и по емайл, ако има посочен във формуляра. 
 
Документите за кандидатстване се изпращат само по имейл адрес на: paperart@amateras.eu 
 
Плащане на таксата за участие:
– Такса за участие – 30 лева
– Начин на плащане: Пощенски превод – копие се прилага към документите.
Получател: Даниела Стоянова Тодорова
Адрес: ул. „Вишнева“16 а, 1164, София
Тел. 0898 408868
Повод за плащане: такса за участие в ежегодната изложба АМАТЕРАС
 
При въпроси, можете да се обърнете към Даниела Тодорова, тел. 0898 408 868 
 
Втори етап – изпращане на творбите
– Срок на получаване на творбите в София: 3 май 2024 г. донасяне на място в НДК или с куриер;
– Творбите трябва да пристигнат на посочената дата, ако са изпратени с куриер или донесени във фоайе Запад на НДК. Пратките от страната трябва да са изпратени с куриер, който да ги донесе на адреса, посочен по-долу. Моля да предоставите телефона на организатора на куриера. 
Приетите работи да се изпращат на адрес: 
НДК, фоайе Запад, София
0898 408 868 Даниела Тодорова - организатор
 
– Авторите от София трябва да донесат пратките лично в НДК в потвърдения посочен ден – 3 май 2024 г., при започването на редене на изложбата. Няма да бъдат взимани пратки, изпратени до пощенския клон, поради нови разпоредби, които усложняват логистиката на фестивала. Всички произведения от страната трябва да бъдат доставени на организатора по куриер в деня за започване на редене на изложбата;
– Работи, пристигнали след тази дата, няма да бъдат включени в изложбата;
– За повредени от транспорт или непристигнали творби организаторите не носят отговорност. Ако желаят, авторите могат да застраховат предварително произведенията в случай на повреда при транспорта;
– Работите, изпратени по куриер, трябва да носят надписа – печатен материал. Работите може да са в рамки, но да не са в тежки опаковки и с посочена застрахователна стойност;
– Организаторите няма да приемат произведения, изискващи плащане на такси за освобождаване от куриерска фирма;
– Всички работи ще се върнат с наложен платеж или ще се вземат от авторите лично на 18 май 2024 г. след закриването на изложбата в НДК;
– Всички произведения трябва да имат система за окачване, както и описание. При липса на такава система, организаторите си запазват правото да експонират работата според възможностите, и ако с това е нарушена целостта на произведението, организаторите не носят отговорност. Ако това затруднява или застрашава други експонати, организаторите си запазват правото да не експонират произведенията. Препоръчително е инсталациите на авторите от София да бъдат инсталирани от създателите си на посоченото място от организаторите, ако това изисква по-сложен начин на инсталиране;
– Избраните произведения се изпращат на следния адрес с посочен телефон за контакт, с четливо написани етикети, залепени на гърба на работите.
 
Трети етап – изложба 
– Изложбата ще се състои от 7 до 17 май 2024 г. (включително) в Националния дворец на културата;
– Творбите могат да се продават и в цената ще бъдат включени 10% за плащания плосък данък от организаторите.
– Таксите за изпращане на обявената авторска цена след продажба на произведението  е за сметка на артиста.
– Изложбата ще бъде широко отразена в медии и средства за масова информация 
– На изложбата ще бъдат поканени изкуствоведи, колекционери, организатори на други арт събития, ценители.
– Ще бъдат поканени представители на посолствата на страните, чиито автори ще участват и от всички културни институти.
– Авторите ще бъдат информирани при продажба на творбите и ще получат хонорарите си лично или в посочени банкови сметки след приключване на изложбата.
 
Четвърти етап – връщане на работите
– Връщане на работите веднага след изложбата.
– Всички работи ще се върнат на авторите с наложен платеж, ако не се вземат от изложбата в деня на демонтаж.
– Ако участниците желаят да дарят свои работи, организаторите се ангажират да представят селекция от творби в експозиции, които ще се организират периодично в България и чужбина от Фондация АМАТЕРАС, състоящи се от наградените и дарени работи, показвайки различните тенденции от тази ежегодна инициатива. Организаторите си запазват правото да показват подбрани експозиции от колекцията, съответстващи на конкретната експозиционна площ и концепция. Авторите дарили творбите си ще бъдат уведомявани за тези бъдещи експозиции. Даряваните работи трябва да бъдат отразени във формуляра с ДА или НЕ и ще получат сертификат за дарение на творбата при желание на автора. Организаторите си запазват правото да приемат даренията или да не ги приемат.
– Работите ще могат да бъдат взети от НДК лично от авторите на 18 май 2024 г. и това ще бъде отразено в приемателните протоколи. Ако не бъдат взети в определения ден, произведенията ще бъдат върнати с наложен платеж.
 
Кандидатурите ще бъдат журирани от тричленно международно жури.
 
Награди :
– Гранд При Аматерас – изложба и диплом
– Награда за български автор – 400 лв. и диплом
 
Дипломи :
– Три дипломи за добро представяне
– Диплом за най-разностранно представяне на три произведения
 
– Произведенията, отличени с двете награди стават собственост на Фондация АМАТЕРАС;
– Наградените произведения и четирите дипломи получават правото следващата година в изложбата АМАТЕРАС годишна изложба за изкуство от хартия 2024 да участват без входна такса.
 
Правила за реклама:
– Организаторите си запазват правото да публикуват работите на всички участници в масовите средства за информация и всички видове печатни материали съпътстващи изложбата, както и други бъдещи събития произлезли от тази изложба. 
– Всички кандидатстващи документи ще бъдат запазени за архива на изложбата и за следващата година всички ще бъдат уведомени за новата изложба.
– Всички участници ще бъдат представени в уеб страницата на изложбата.
 
Лице за контакт: Даниела Тодорова , тел. 0898 408 868, имейл: paperart@amateras.eu
 

Файлове за изтегляне