Конкурс за учители и асистент-учители в проект „Лятна академия за деца и ученици към НХА – 2020“

Краен срок: 2020.06.10

РЕЗУЛТАТИ:
 
ЕКИП - БУРГАС
 
ЕКИП - СОФИЯ
 
НХА и Фондация „Св. Пимен Зографски“ обявяват конкурс по документи за набиране на учители и асистент-учители в проекта „Лятна академия за деца и ученици към НХА – 2020“. Проектът ще се проведе, в Бургас през юли (5–24) и в София през август (1–31). 
 
Кандидатства се за две позиции: учител и асистент учител.
За Бургас ще се избере екип от 12 студенти, а за София екип от 20 студенти.
 
В конкурса могат да участват: бакалаври от I до IV курс, магистри (в това число и дипломираните през 2020) и докторанти. 
За позицията учител кандидатстват само докторанти, магистри и бакалаври последна година, но всички с втора специалност „Теория и практика на художественото образование“
За позицията асистент-учител могат да кандидатстват всички студенти бакалаври от I до IV курс. Изучаването на втора специалност Методика и психология на изобразителното изкуство е предимство. 
Опитът в работата с деца в неформална обстановка е предимство.
 
Необходими документи за позицията учител:
Мотивационно писмо.
Разработка на виртуален урок на екотема. 
 
Необходими документи за позицията асистент-учител:
Мотивационно писмо. 
В мотивационните писма трябва да има задължително: телефон и имейл за връзка, и да е посочено за къде се кандидатства – за Бургас, за София, или за Бургас и София.
Кандидатите за Бургас, които са от Бургас са с предимство.
 
Срок за кандидатстване – 10 юни 2020
 
Кандидатурите се изпращат на електронен адрес m.landova@nha.bg
За повече информация: 088 814 8715 Мария Ландова – Ръководител на проекта