Конкурс за учители и асистенти в „Лятна академия за деца и ученици“ 2024

Краен срок: 2024.05.20

СРОКЪТ НА КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 20 МАЙ 2024 г.
 
Фондация „Св. Пимен Зографски“ към НХА обявява конкурс за участие в Юбилейното петнадесето издание на Лятна академия за деца и ученици към НХА в София и в Шестото издание на ЛАДУ във Филиала на НХА в Бургас.
 
Краен срок за подаване на документи: 20 май 2024 г., включително.
 
Конкурсът е по документи за две позиции – учител и асистент.
 
1. За позицията УЧИТЕЛ могат да кандидатстват всички асистенти, хонорувани преподаватели, докторанти, магистри и бакалаври – 4 курс с втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. 
– Учителите в Лятната академия са главните фигури в проекта. Те преподават уроци според утвърдената културно-образователна програма. Работят на първа линия с децата – групово и индивидуално;
– водят лично ателие при предварително одобрена програма;
– с учителите се сключва базисен трудов договор. Заплащането се определя по следните компоненти: начална заплата за младши учител в България; и допълнителни критерии: реална заетост по дни; допълнителни ангажименти по организацията на ЛАДУ; водене на лично ателие; качество на работата с децата; постижения и участие във финалната изложба в галерия „Академия“.
 
Конкурсът е по документи и включва:
– Мотивационно писмо и кратка творческа автобиография;
– за да ръководите свое ателие трябва да приложите кратка анотация на ателието – име, техники и материали, теми, очаквани резултати.
 
2. За позицията АСИСТЕНТ могат да кандидатстват всички студенти от 1 до 4 курс, както и магистри без втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. 
– Асистентите помагат в учебния процес. Те са помощници на учителите. Изпълняват различни артистични и организационни задачи, нужни за изпълнението на културно-образователната програма на изданието, които са им възложени от ръководителя на проекта и учителя, на когото асистират.;
– с асистентите се сключват базисни граждански договори – 70% от началната заплата на младши учител в България. Окончателното заплащане се определя след приключване на проекта и се определя по няколко критерия: реална заетост по дни; допълнителни ангажименти по организацията на проекта; качество на работата;
– За асистент се кандидатства с мотивационно писмо, в което задължително се посочва и специалността на кандидата, като и някои специфични качества – допълнителни умения и таланти, и предварителен опит в работата с деца.
 
ВНИМАНИЕ! Ако все още нямате учителска правоспособност, но желаете да заемете позиция „Учител“, е нужно да представите разработка на урок на тема „ПО ВЪЗДУХ И ВОДА“.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: За участие в Лятната академия за деца и ученици – Бургас се приемат само студенти и преподаватели от Филиала или студенти с осигурено пребиваване в Бургас.
 
В мотивационното писмо задължително посочете телефон и имейл за връзка!
 
Ангажираността на всички участници включва три периода: подготовка, провеждане и приключване на проекта.
– за Бургас от 21 юни до 21 юли 2024 г.
– за София от 28 юли до 3 септември 2024 г.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да кандидатствате и за по-малки периоди, но с предимство ще бъдат хората с готовност за участие през целия период на проекта.
 
Очакваме вашите документи на m.landova@nha.bg, до 1 май 2024, включително. 
 
Резултатите ще бъдат публикувани до 10 май 2024 г. 
 
Първа среща на екипа – 15 май 2024 г., от 15:00 часа, в двора на НХА, ул. „Шипка“ 1, София. 
 
За повече информация: Мария Ландова – ръководител на проекта, тел.: 0888148715, e-mail: m.landova@nha.bg