Конкурс за възпоменателни монети

Краен срок: 2015.10.19

Българска народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на:
• Сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“;
• Медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Пенчо Славейков“;
• Сребърна възпоменателна монета „150 години от първата българска жп линия“;
• Златна възпоменателна монета „Екзарх Антим І“ и
• Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Св. Климент Охридски“.
Срок за представяне на проектите за:
• Сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“ – 19 октомври 2015 г.;
• Медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Пенчо Славейков“ – 20 октомври 2015 г.;
• Сребърна възпоменателна монета „150 години от първата българска жп линия“ – 21 октомври 2015 г.;
• Златна възпоменателна монета „Екзарх Антим І“ – 22 октомври 2015 г.;
• Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Св. Климент Охридски“ – 23 октомври 2015 г.
 
в сградата на Българската народна банка, София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1.
Писмените условия и задължителни изисквания за проектите на възпоменателните монети и придружаващи комплекти със снимки могат да бъдат получени всеки работен ден в сградата на
БНБ на гише № 54 и 56 (тел.02 9145-1217 от 8:30 до 12 и от 14 до 16 часа) и са публикувани на интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg.
 
Повече информация и приложените файлове може да видите на адрес – http://bnb.bg/NotesAndCoins/NACCompetitions/NAC_COINS_COMPETITIONS_2016_BG