Life Hacks for Health & Wellbeing

Краен срок: 2022.01.20

Регионален конкурс за млади дизайнери от Балканите 2022
 
Young Balkan Designers (YBD) (Млади дизайнери от Балканите) е регионална платформа за таланти, основана през 2011 г. с цел идентифициране, популяризиране и развитие на творческия потенциал на Балканския регион в областта на дизайна. Инициативата цели също така да обедини регионалната дизайнерска сцена, да я доближи до международната публика, да засили потенциала ѝ чрез предоставяне на допълнително образование и практика, като в същото време допринесе за възстановяването на мултикултурното сътрудничество в Балканския регион.
 
Краен срок: 20 януари 2022 г., 23:59 часа
 
Тема: Life Hacks for Health & Wellbeing
 
Очакват се дизайнерски проекти, обекти, концепции, услуги, сценарии и изобретения, които създават „пряк път“ между устойчив живот и благополучие, като провокират разговор за алтернативен и „неконвенционален“ подход за проектиране и преосмисляне на по-здравословен свят на ежедневието: у дома, в училище или на работа, на обществено място, в нашите лични и обществени пространства, градска и селска среда, в областите на физическото и дигиталното.
 
Потенциални кандидати са всички лица до 35 години от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Македония, Черна гора, Румъния, Словения, Сърбия и Турция. Кандидатите могат да бъдат отделни лица или групи от творци. Всеки кандидат може да представи повече от една творба/предложение.
 
Времева рамка
 
8 декември 2021 г. – 20 януари 2022 г. – конкурсът е отворен за участие
 
20 – 27 януари 2022 г. – процес на предварителен подбор и журиране
28 януари 2022 г. – публично обявяване на победителите в конкурса
1 февруари – 10 март 2022 г. – онлайн семинари с кураторски екип / разработка на прототипи
15 март 2022 г. – Дизайнерите се събират и носят прототипите в Белград за окончателно одобрение (Фотосесия) Прес събитие
5 – 10 април 2022 г. – изложение YBD2022 в Salone Satellite, Международен панаир на мебелите, Милано
октомври 2022 г. – изложба YBD2022 по време на Mikser Festival, Белград
 
Пълна информация (англ. ез.) на официалната уебстраница: https://ybd.mikser.rs/  

Файлове за изтегляне