Лятно училище за ефимерна архитектура и пространствен дизайн „FestivaL’and 5.0“ 2024, Велмиера, Латвия

Краен срок: 2024.04.01

Студенти по архитектура, дизайн на градската среда и други дисциплини са поканени да участват в Лятно училище за ефимерна архитектура и пространствен дизайн „FestivaL’and 5.0“ 2024. Летният курс се организира съвместно между Art Academy of Latvia, Institute of Contemporary Art, Design and Architecture, RISEBA Faculty of Architecture and Design и Valmiera Summer Theatre festival (VVTF).
 
Краен срок за кандидатстване: 1 април 2024 г. 
 
Латвийската държава връчва 10 стипендии, в размер 1000 евро, предоставяни от Държавната агенция за образование и развитие. Информация за конкурса. 
 
Период на провеждане: 22 юли – 3 август 2024 г. (пристигане: 21 юли, отпътуване: 3 август 2024 г.); продължителност: 12 дни; място: гр. Валмиера, Латвия
 
THINK! DESIGN! BUILD! „FestivaL’and 5.0“ ще се състои за пети път във Валмиера, Латвия. Проектът представлява лятно училище, което предоставя възможността на участниците да се срещнат с водещи професионалисти в сферата на архитектурата и дизайна, като по този начин да генерират идеи, дизайни, да създават работи от дърво 
 
Участниците, водени от професионалисти в областта на дизайна и архитектурата, ще генерират идеи, ще проектират и ще научат техниките за реализация на дървени конструкции, за да създадат и изградят пространствена рамка за аудиовизуално приключение като част от програмата на летния театрален фестивал във Валмиера.
 
Стипендиите покриват: 
– стипендията покрива настаняване в студентско общежитие, две хранения на ден;
– дейности, включени в програмата на лятното училище, семинари, лекции, учебни пътувания, културни дейности и всички необходими материали и оборудване;
– стипендията не покрива разходите за пътуване, виза и застраховка;
– участниците са длъжни да поемат собствените си пътни разходи от страната си на произход до Рига, Латвия. Организаторите на лятното училище ще осигурят транспорт от Рига до мястото на лятното училище във Валмиера, доколкото е възможно.
 
Необходими документи:
формуляр за кандидатстване;
– автобиография;
– мотивационно писмо;
– снимка/ дигитално изображение на най-скорошната работа на автора. 
– копие от паспорт или документ за самоличност;
– доказателство за владеена на английски език.
Организаторите на лятното училище ще уведомят всички кандидати за резултатите от конкурса за стипендии по имейл след 18 април.
 
За контакт: Dina Suhanova, dina.suhanova@lma.lv 
Подробна информация вижте на: https://festivaland.org/