Материали от конкурс за заемане на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство „Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“ за нуждите на катедра „Рекламен дизайн“

Краен срок: 2023.04.23

Конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство „Графичен дизайн“ и „Мултимедия в рекламата“ – за нуждите на катедра „Рекламен дизайн“.
 
Кандидат: преп. д-р Теодор Лихов
 
Материали:
Резюме на преп. д-р Теодор Лихов
 
Рецензии:
проф.Георги Янков
проф.Буян Филчев
 
Становища:
проф. д-р Величка Минкова
проф.д-р Милена Николова
проф.д-р Татяна Стоичкова
доц.д-р  Красимира Друмева
доц. д-р Силвина Илиева