Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /по „Рисуване“ за нуждите на кат. „Рисуване“/

Краен срок: 2021.12.20

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент  по 8.2 Изобразително изкуство  /по „Рисуване“  за нуждите на кат. „Рисуване“/,
 
Кандидат: гл.ас. д-р Атанас Атанасов
 
Материали:
Резюме на  гл.ас. д-р Атанас Атанасов
 
Рецензии:
Проф. д-р.изк. Петер Цанев
Проф. д-р Бисера Вълева
 
Становища:
 
Проф. Красимир Русев
Доц. д-р. Ружа Маринска
Проф. д-р. изк. Свилен Стефанов
Проф. Светозар Бенчев
Доц. Робърт Цанев
 
 
Публикувано на 20 декември 2021 г.