Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /по „Рисуване“ за нуждите на кат. „Рисуване“/

Краен срок: 2022.04.28

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент  по 8.2 Изобразително изкуство  /по „Рисуване“  за нуждите на кат. „Рисуване“/,
 
Кандидат: гл.ас. д-р Симеон Симеонов
 
Материали:
Резюме на  гл.ас. д-р Симеон Симеонов
 
Рецензии:
проф. д.изк. Петер Цанев
проф. д-р Галина Лардева
 
Становища:
проф. дн Антоанета Анчева
проф.д-р Аделина Попнеделева
проф. Светозар Бенчев
доц. Тодор Ламбов
доц.Цветослав Христов