Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство /по „Рисуване“ за нуждите на кат. „Рисуване“/

Краен срок: 2022.04.28

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент  по 8.2 Изобразително изкуство  /по „Рисуване“  за нуждите на кат. „Рисуване“/,
 
Кандидат: гл.ас. д-р Стоян Георгиев Дечев
 
Материали:
Резюме на  гл.ас. д-р Стоян Дечев
 
Рецензии:
Проф. Светозар Бенчев
Проф.д-р Владимир Аврамов 
 
Становища:
проф. д-р Галина Лардева
проф. д-р Аделина Попнеделева
проф. М. Динев
доц. Камен Цветков
доц. Александра Иванова