Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство: “Скулптура”

Краен срок: 2019.02.14

Конкурс за заеманe на академична длъжност  за доцент по 8.2 Изобразително изкуство:  “Скулптура” ,  за нуждите на катедра „Керамика“ обявен в “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г.
 
Кандидати:  гл.ас.д-р Момчил Емилов Мирчев, гл.ас.д-р. Тодор Георгиев Ламбов
 
Материали:
Резюме гл.ас.д-р Момчил Емилов Мирчев
Резюме гл.ас.д-р. Тодор Георгиев Ламбов
 
Рецензии:
проф.д.изк.Чавдар Попов
проф.Христо Харалампиев
 
Становища:
проф.Велислав Минеков
доц.д.изк. Незабравка Иванова
доц.Мартин Петков
доц.Владимир Игнатов
доц.Илия Върбанов