Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство „Текстилни техники и технологии“ – за нуждите на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“

Краен срок: 2023.04.10

Конкурс за заеманe на академична длъжност   доцент по 8.2 Изобразително изкуство „Текстилни техники и технологии“ – за нуждите на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“, НХА
Кандидат: преп. д-р Цвета Явашева-Иванова
 
Материали:
Резюме на преп. д-р Цвета Явашева-Иванова
 
Рецензии:
проф. Димитър Делчев
проф. д-р Емилия Панайотова
 
Становища:
проф. Светлозар Бенчев
проф. д-р Величка Минкова
доц. д-р Вержиния  Маркарова
доц. д-р Динка  Янакиева – Касабова  
доц. д-р Мариета Конова