Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност доцент по 8.2 Изобразително изкуство: „Визуална комуникация“и „Живопис“

Краен срок: 2021.06.18

Конкурс за заеманe на академична длъжност  за доцент по 8.2 Изобразително изкуство:  „Визуална комуникация“и „Живопис“  ,  за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация“ обявен в “Държавен вестник” –  бр.101 от 27.11.2020 г.
Кандидат: ас.д-р Стоян Дечев Дечев
 
Материали:
Резюме на Стоян Дечев Дечев
 
Рецензии:
Проф. Георги Янков 
Проф. д-р Бисера Вълева
 
Становища:
Проф. д-р Николай Младенов 
Проф. Светозар Бенчев 
Проф. Виктор Паунов
Проф. д-р Даниела Маркова
Доц. д-р Александър Гьошев
 
 
Публикувано на 18 май 2021 г.