Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство /„История на костюма, стил и мода“ за нуждите на кат. „Мода“

Краен срок: 2022.12.01

Конкурс за заеманe на академична длъжност  професор по 8.2 Изобразително изкуство /„История на костюма, стил и мода“  за нуждите на кат. „Мода“
Кандидат:  доц.д-р Яна Костадинова
 
Материали:
Резюме на  доц.д-р Яна Костадинова
 
Рецензии:
проф. д.н. Любомир Стойков 
проф. д-р Васил Рокоманов
проф. д-р Галина Лардева
 
Становища:
проф.д-р Здравка Василева
проф. д-р Мира Каланова
проф. д-р Борис Сергинов
доц. д-р Динка Касабова