Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство „Живопис“ и „Композиция“

Краен срок: 2019.09.19

Конкурс за заеманe на академична длъжност  професор по 8.2. Изобразително изкуство – Професор по „Живопис“ и „Композиция“ за нуждите на катедра „Живопис“ обявен  в „Държавен вестник“, бр.106 от 21.12.2018 г.  
 
Кандидат:  доц.д-р.  Кирил Любомиров Божков
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
проф.д-р Бисера Вълева
проф.Божидар Бояджиев
проф.Тома Върбанов
 
Становища:
Проф.д-р Стефан Алтъков
Проф.Николай Драчев
Проф.Ивайло Мирчев
доц.д-р Здравка Василева
 
Публикувано на 19 юли 2019 г.