Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство /по „Графика“ и „Композиция“/

Краен срок: 2019.09.15

Конкурс за заеманe на академична професор по 8.2. Изобразително изкуство /по „Графика“ и „Композиция“/ за нуждите на катедра „Графика“ обявен  в „Държавен вестник“, бр.106 от 21.12.2018 г. 
 
Кандидат:  доц.д-р.  Десислава Христова Христова - Тошева
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
проф.д.изк. Свилен Стефанов
проф.д-р Маня Вапцарова
проф.Буян Филчев
 
Становища:
Проф.д-р Борис Сергинов
Доц.д-р Красимир Добрев
Проф.д-р Николай Младенов
доц.Йохан Йотов
 
Публикувано на 15 август 2019 г.