Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Рекламен дизайн“, за нуждите на кат. „Рекламен дизайн“/

Краен срок: 2021.12.01

Конкурс за заеманe на академична длъжност   професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Рекламен дизайн“, за нуждите на кат. „Рекламен дизайн“/, обявен в “Държавен вестник” –  Брой Брой 15 от 19.02.21 г.
Кандидат: доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова
 
Материали:
Резюме на доц. д-р Татяна Стоичкова
 
Рецензии:
проф. д-р арх. Милена Николова
доц. д-р Величка Георгиева Минкова
доц.д-р Живка Бушева
 
Становища:
проф. д-р Емилия Константинова
проф. д-р Даниела Дженева
проф. д-р Николай Младенов
доц. д-р Димитър Добревски
 
 
Публикувано на 01 ноември 2021 г.