Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност професор по 8.2. Изобразително изкуство „Теоретични проблеми на текстилното изкуство“

Краен срок: 2019.07.04

Конкурс за заеманe на академична длъжност  професор по 8.2. Изобразително изкуство – “Теоретични проблеми на текстилното изкуство”,  за нуждите на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“/ обявен  в “Държавен вестник” – бр.13 от 09.02.2018 г.
 
Кандидат:  доц.д-р. Аделина Станчева Попнеделева
 
Материали:
Резюме
 
Рецензии:
проф.д.изк.Свилен Стефанов
проф.д-р Ирина Генова
доц.д-р Вержиния Маркарова
 
Становища:
чл.кор.проф.д.изк. Мила Сантова
проф.д-р Емилия Панайотова
проф.д-р Красимира Коева
проф.Божидър Бончев
 
Публикувано на 04 юни 2019 г.