Материали от конкурс за заеманe на академична длъжност редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Живопис“ и „Композиция“, за нуждите на катедра „Живопис“ /

Краен срок: 2021.12.02

Конкурс за заеманe на академична длъжност  редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство /„Живопис“ и „Композиция“, за нуждите на катедра „Живопис“ /,  обявен в “Държавен вестник” –  бр.101 от 27.11.2020 г.
Кандидат: доц.д-р Здравка Павлова Василева
 
 
Материали:
Резюме на Здравка Василева
 
Рецензии:
Проф. д-р Васил Рокоманов
проф. д-р Галина Лардева-Минкова
Проф. Божидар Бояджиев
 
Становища:
проф. д. изк. Петер Цанев
проф. д-р Бисера Вълева
проф. д-р Стефан Алтъков
Проф. Светозар Бенчев
 
 
Публикувано на 02 ноември 2021 г.