Материали от конкурс за заеманe на академична редовен доцент по дисциплината „Моден проект, модна илюстрация“ в катедра „Мода“

Краен срок: 2022.09.07

Конкурс за заеманe на академична длъжност   редовен доцент по дисциплината „Моден проект, модна илюстрация“ в катедра „Мода“
Кандидат:   д-р  Александър Александров Гергинов
 
Материали:
Резюме на д-р Александър Александров Гергинов
 
Рецензии:
доц.д-р  Мариела Методиева Гемишева
доц. д-р  Калина Христова Христова
Становища:
проф. д-р Борис Кирилов Сергинов
проф. Георги Георгиев Янков
проф. Димитър Василев Делчев
доц.д-р  Кристина Георгиева Савова 
доц. д-р Динка Жорова Якимова – Касабова