Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по „Арттерапия“, „Арттерапевтична практика“ и „История и теория на арттерапията“, за нуждите на кат. „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“

Краен срок: 2023.05.15

Конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство („Арттерапия“, „Арттерапевтична практика“ и „История и теория на арттерапията“, за нуждите на кат. „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“).
 
Кандидат: д-р Вяра Границка
 
Материали:
Резюме на  д-р Вяра Границка
 
Рецензии:
проф. д. изк.  Петер Цанев
доц. д-р Живка Бушева   
 
Становища:
проф. д-р Божидар Бояджиев
проф. д-р  Васил Рокоманов    
проф.  д-р Татяна Стоичкова
проф. д-р Стефан Алтъков
доц. д-р Ваня Божилова