Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по „Керамика“за нуждите на кат. „Керамика“

Краен срок: 2024.02.16

Конкурс за редовен  доцент по 8.2 Изобразително изкуство  „Керамика“ за нуждите на кат.  „Керамика“.
Кандидат: гл.ас.д-р Надя Текнеджиева
 
Материали:
 
Резюме на   гл.ас.д-р Надя Текнеджиева
 
Рецензии:
проф. Божидар Бончев  
проф. д-р Моника Попова   
 
Становища:
проф. д.изк. Свилен Стефанов  
проф д-р Галина Лардева
доц. д-р Калина  Христова 
доц. д-р Момчил Мирчев 
доц. Роберт Цанев