Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по „Книга и печатна графика“ за нуждите на катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“

Краен срок: 2023.06.30

Конкурс за редовен доцент по 8.2 Изобразително изкуство по /„Книга и печатна графика“ за нуждите на катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“/
Кандидат: гл.ас. д-р  Капка Кънева
 
Материали:
Резюме на  гл.ас. д-р  Капка Кънева
 
Рецензии:
Проф. д-р Елисавета Мусакова
Проф. Виктор Паунов
 
Становища:
Проф. д-р Васил Рокоманов
Проф. д-р Галина Лардева
Проф. Георги Янков
Доц. д-р Регина Далкалъчева
Доц. д-р Калина Христова