Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност професор по 8.2 Изобразително изкуство по„Моден проект“ и „Модата на XX век“ за нуждите на катедра „Моден дизайн“

Краен срок: 2023.05.19

Конкурс за редовен професор по 8.2 Изобразително изкуство по „Моден проект“ и „Модата на XX век“ за нуждите на катедра „Моден дизайн“
Кандидат: доц. д-р Мариела Гемишева
 
Материали:
Резюме на  доц. д-р Мариела Гемишева
 
Рецензии:
проф.Георги Янков
проф. Димитър Делчев
доц. д-р Александър Нишков
 
Становища:
проф. д.изк. Свилен Стефанов
проф. д-р Величка Минкова
проф. д-р Емилия Панайотова
доц. д-р Вержиния Маркарова