Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност професор по „Скулптура“ и „Композиция“ за нуждите на кат.“Скулптура“

Краен срок: 2023.11.13

Конкурс за редовен  професор по 8.2 Изобразително изкуство  „Скулптура“ и „Композиция“ за нуждите на кат.“Скулптура“
Кандидат: доц.д-р Валентин Господинов
 
Материали:
Резюме на   доц.д-р Валентин Господинов
 
Рецензии:
проф. д-р Галина Лардева
проф. Митко Динев
доц. Цветослав Христов
 
Становища:
проф. д.изк Антоанета Анчева
проф. д.изк Петeр Цанев
проф. Стефан Лютаков
доц. Емил Бачийски