Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност професор по „Текстил – композиция“ за нуждите на кат. „Текстил изкуство и дизайн“

Краен срок: 2023.11.13

Конкурс за редовен  професор по 8.2 Изобразително изкуство   „Текстил – композиция“ за нуждите на кат. „Текстил изкуство  и дизайн“.
Кандидат: доц.д-р Вержиния Маркарова
 
Материали:
Резюме на   доц.д-р Вержиния Маркарова
 
Рецензии:
проф. д-р Величка Минкова
проф. д-р Бисера Вълева
проф. Божидар Бончев
 
Становища:
проф. д-р Николай Младенов  
проф. д-р Емилия Панайотова  
доц. д-р Диана Пенева – Сотирова  
доц. Роберт Цанев