Международен конкурс за дизайн на плакати в Болу

Краен срок: 2021.09.15

МЕЖДУНАРОДНА ЗАЛА ЗА ИЗКУСТВО – БОЛУ
2-РИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ПЛАКАТИ В БОЛУ
 
Тема: „Водата: Нов диамант“
 
Срокове:
Начало на прием на проекти: 1 март 2021 г.
Краен срок за подаване на проекти: 15 септември 2021 г.
Период на оценяване от журито: 20 – 30 септември 2021 г.
Обявяване на Първите 100 творби: 2 октомври 2021 г.
 
Конкурсът се организира от Университет „Болу Абант Иззет Байсал“ и за участие се канят визуални артисти и графични дизайнери. Няма такса за участие. Творците се насърчават да се чувстват напълно свободни при създаването на своите проекти. Журито на конкурса ще се състои от 25 дизайнери и академици от 12 различни страни. В края на състезанието ще се представи изложба в Антверпен и онлайн на biah.ibu.edu.tr
 
НАГРАДИ
В резултат от оценяването на журито собствениците на произведенията, избрани на първо място в категории А и Б, ще получат стило от серията HERITAGE и автоматична писалка Roller Ball  https://www.scrikss.com.tr/scrikss/ по проекти на индустриалния дизайнер Кунтер Шекерджиолу (Kunter Şekercioğlu за 50-годишнината на компанията Scrikss. Освен това на участниците в челната тройка и в двете категории ще бъдат връчени плакети. На всички участници, чиито творби са изложени, ще бъде изпратени електронни сертификати.
 
Награди в категории А и Б (всяка)
Първо място: Heritage за 50-годишнината на Scrikss + Кристален плакет + Сертификат
Второ място: Кристален плакет + Сертификат
Трето място: Кристален плакет + Сертификат
 
Подробна информация за конкурса можете да намерите на: biah.ibu.edu.tr/brief

Файлове за изтегляне