Конкурс •Предизвикай София•

Краен срок: 2013.12.06

София заяви участието си в международния конкурс „Предизвикателство за кметове на фондация „Блумбърг“, финансиращ най-новите и смели решения на проблемите на града. Столична община ще участва с идея, предложена от граждани и доразработена в екип с неправителствените организации сдружение Трансформатори, фондация Група Град и сдружение “UnderGara”.
 
За целта стартира конкурсът „Предизвикай София“, в който възможност да представи своя иновативна идея има всеки гражданин или гражданска група. Проектите трябва да са насочени към едно от трите направления: социална среда, гражданско участие в управлението и мобилност.
 
Повече информация