Национален конкурс за съвременно изкуство – 2019 г.

Краен срок: 2019.06.30

EXPAT GLOBAL ART обявява
„Национален конкурс за съвременно изкуство“ – 2019 г.
 
Експат Капитал – една от водещите инвестиционни компании в България – създаде през март 2019 г. „Експат Глобално Изкуство“ АД – първия в Централна и Източна Европа инвестиционен фонд, който инвестира в предмети на изкуството. Една от мисиите на Фонда е да открива и стимулира млади творци (български и чуждестранни). Стартираме Национален конкурс за млади автори на съвременно изкуство. Той има за цел да подпомогне и популяризира съвременното изкуство в България, като насочи вниманието към обещаващи млади и начинаещи творци.
 
Целта е да се даде възможност на млади таланти да направят първи реализации, като, попадайки в портфейла на Фонда, тези творци ще бъдат промотирани в бъдеще в страната и чужбина. Това би стимулирало регулирането и установяването на устойчив пазар за изкуство в България, като едновременно ще доведе и до положителен ефект за инвеститорите във Фонда. Закупените от Фонда произведения ще бъдат излагани в галерии и ще бъдат популяризирани чрез сайта на Фонда.
 
„Експат Глобално Изкуство“ има бюджет от 500‘000 лева, които могат да бъдат използвани за покупки на творби от конкурса. Общата заделена за покупки сума ще зависи от броя и качеството на участниците и предложените творби.
 
Участието в конкурса е безплатно. Могат да участват творби, които са участвали или в момента участват и в други конкурси.
 
Основни критерии:
• Иновативативен визуален език
• Отношение към съвременната художествена действителност
• Отношение към социално значими теми
• Визуален коментар на теми, които са актуални в България и в световен мащаб
• Придържане към етически принципи
• Въздействащ ефект на работите
 
Конкурсът ще се проведе в 6 категории:
1. Живопис
2. Скулптура
3. Графика
4. Фотография
5. Текстил
6. Дигитални изкуства
 
Класираните на първо място във всяка категория творби ще бъдат задължително откупени от Фонда на цена от 1500 лева, на второ място за 1200 лева, а на трето за 1000 лева. Всички други творби извън класираните на призови места могат да бъдат купувани от Фонда при взаимноприемливи условия в преговори с участниците.
 
Условия за участие:
• Ако живеят и творят на територията на Република България, участниците могат да са български или чуждестранни граждани. Ако живеят и творят извън територията на Република България, участниците трябва да са български граждани.
• Участниците трябва да са на възраст между 16 и 30 години (включително) до 30.06.2019 г.
• Участниците трябва да се регистрират с истинските си имена, рождени дати и контакти (адрес, е-мейл и телефон) и да са съгласни да бъдат обявени като участници в конкурса.
• Участниците трябва да са съгласни снимки на творбите им да бъдат публикувани от Фонда, като участващи в конкурса
• Участниците трябва да са готови да продадат на Фонда творбите, с които участват в конкурса при предложение от Фонда за придобиване и при взаимноприемливи условия. Продажбата ще включва и авторските права за използване на творбите в репродукции и промоционални материали.
 
Заявките за участие се правят по електронна поща на адрес art@expat.bg до полунощ на 20.06.2019 г. Съобщенията трябва да се изпращат от личните е-мейли на участниците. В полето за Предмет/Subject задължително се посочват думите „За участие в конкурс“. В самия текст на писмото се посочват личните данни на участника – пълните имена по документ за самоличност, дата и място на раждане, националност, адрес и телефон за връзка, заглавието на произведението и категорията, в която се участва. Всеки участник може да участва с много творби и в различни категории. Снимки на творбите в добри резолюции са прилагат към съобщението. Отделен приложен файл не може да бъде по-голям от 5 МБ , а общият размер на съобщението е желателно да е под 20 МБ. За всяка творба се изпраща отделен е-мейл, който съдържа задължително всички данни за автора, изброени по-горе. Организаторите ще изпратят потвърждение до участниците за получената заявка по е-мейл.
 
С изпращането на е-мейла за участие участникът приема условията на конкурса, включително условието да бъде обявен като участник, изпратените снимки на творбата му да бъдат публикувани, а самата творба да може да бъде откупена от Фонда при взаимноприемливи условия.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени публично на 30 юни 2019 г. Всички участници ще бъдат уведомени на регистрираните за участие е-мейли.
 
Контакти:
 
„Експат Глобално Изкуство“ АД
ул. Г. С. Раковски 96А
София 1000 България
art@expat.bg