Национален приз СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА

Краен срок: 2017.11.20

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Заключителният етап на конкурса ще се проведе в началото на месец декември 2017 година в град София.

1. Студентът трябва да е завършил успешно първи курс. Кандидатурата може да бъде изпратена по електронен път на e-mail: student@npss.bg или чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ №10, НСД, ет.4, стая 411. 
Кандидатът изпраща резюме по образец, автобиография (CV по образец) както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най - достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/. Документите, които следва да бъдат приложени, е задължително да бъдат издадени за периода от 01.10.2016 година до 30.09.2017 година (документи, които са издадени извън този период няма да бъдат вземани в под внимание при разглеждане).
2. При подаване на кандидатури е задължително да бъде представено и уверение, в коeто следва да е записан успеха от предходната учебна 2016/2017 година и общия успех на студента за всички години на обучение.
3. Студентите/докторантите изпращат номинациите си до 20 ноември 2017 година по електронен път на e-еmail: student@npss.bg или чрез куриер на адрес: Получател: Национално представителство на студентските съвети - за Национален приз „Студент на годината“, София 1000, пл. „Народно събрание“ №10, НСД, ет.4, стая 411  във формат *.doc. Приложените документи се архивират в един файл, в който задължително се добавят и две снимки, една от тях следва да бъде в паспортен формат. Архивираният файл се прикачва във формуляра. 
4. Изпратените номинации до Националното представителство на студентските съвети се оценяват от жури.
5. Обявяването и награждаването на призьорите в съответните области на образование ще бъде на тържествена церемония в началото на месец декември.
 
Цялата информация за конкурса

Файлове за изтегляне