Национален студентски фестивал на изкуствата 2019 – Благоевград

Краен срок: 2019.10.17

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград организира за поредна година Национален студентски фестивал на изкуствата. 
 
На 22.10.2019 г. (вторник) от 15:30 ч. ще бъде открита Национална изложба-конкурс с творби на студенти – живопис, графика, скулптура и декоративно-приложни изкуства. 
 
Награди:
две първи награди (парични);
две втори награди (парични);
две трети награди (парични);
две поощрителни награди (непарични);
дипломи за участие на всички.
 
По регламент всеки автор, може да представи за участие до 3 творби - живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина  и 1.5 м. височина. Скулптурни творби (малка пластика) - до 2 бр., височина на творбата до 120 см.
 
Творбите ще се транспортират от гр. София за Благоевград на 18.10.2019 г. (петък) от 11:00 ч. от НХА – Деканат на Факултет за изящни изкуства, с транспорт на ЮЗУ “Неофит Рилски“.
Работите трябва да бъдат добре опаковани и надписани (име, фамилия, специалност, курс, тел и мейл). След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати в НХА гр. София.
 
За желаещите да присъстват на откриването на изложбата ще бъде осигурена нощувка (за тяхна сметка), като заявките да бъдат изпращани на имейл: ivancheva@swu.bg и georgi_drachev@swu.bg. Телефон за връзка: 0899117271 – проф. Георги Драчев.
 
Повече информация за фестивала на сайта на ЮЗУ: http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/arts/art-festival.aspx