Открита покана - Резидентска програма за дизайнери в Кортрейк, Белгия 2021

Краен срок: 2021.09.03

Открита покана - Резидентска програма за дизайнери в Кортрейк, Белгия 2021
Designregio Kortrijk е платформата за творчество, иновации и предприемачество в Кортрейк, Белгия. Регионът е част от Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО (UCCN).
Designregio Kortrijk търси трима силно мотивирани и наскоро дипломирани дизайнери (минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент), които да се присъединят към регионалната резидентска програма в Кортрейк. Програмата представлява 3-месечна резиденция, на пълен работен ден, от октомври 2021 до януари 2022. 
 
Designregio Kortrijk осигурява на избраните дизайнери:
настаняване
месечно възнаграждение
ползване на BUDA: lab Open Makerspace
експерти в няколко области и подкрепата на Designregio Kortrijk
покриване на пътни разходи (еднократно).
 
През 2021 година темата е: БЪДЕЩЕТО НА ГРАДСКАТА ПРИРОДА
Обръщаме се към дизайнерите в резиденцията 2021 с апела да обогатят нашето разбиране за "градска природа" в град Кортрийк. Задаваме въпросите: Може ли това да се тълкува като съвместно съществуване? Може ли да се използва за справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени градовете? Какви интервенции и проекти могат да проилязат от тази интерпретация? Или в крайна сметка природата е човешко творение, което трябва да бъде преосмислено?

Краен срок за кандидатстване: до 3 септември 2021 г.

Информация за предишните резиденции:
designersinresidencekortrijk.be
 
Координатор на проекта - Lise Van Tendeloo:
lise@designregio-kortrijk.be 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
docs.google.com/forms