ПЕТНАДЕСЕТИ ОБЩОАКАДЕМИЧЕН КОНКУРС „РИСУНКА“

Краен срок: 2023.05.08

Ръководството на Националната художествена академия и катедра „Рисуване“ обявяват петнадесети общоакадемичен конкурс РИСУНКА
 
Жури: проф. Десислава Минчева, завеждащ катедра „Рисуване“, проф. Светозар Бенчев, декан на Факултет за изящни изкуства, доц. Мирослав Богданов, декан на Факултет за приложни изкуства, проф. Любомир Каралеев, доц. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Стоян Г. Дечев, доц. д-р Симеон Симеонов 
 
 
РАЗДЕЛИ: УЧЕБНА РИСУНКА И СВОБОДНА РИСУНКА
 
Правила и регламент: Имат право на участие всички редовни студенти на НХА, независимо от специалност и година на обучение. Авторите могат да участват и в двата раздела. Брой творби – до 3 във всеки раздел, ако са в размер до 100/70. Ако са по-големи – до 2 броя в раздел. Максимален размер 150/120
Материал: Въглен, молив, туш, пастел, креда и др. или смесена техника, без дигитален и друг печат. Творбите трябва да са реализирани на хартия.
Журиране и награди: Определянето на наградите (брой и размер) се решава от жури, назначено от Ректора на НХА. Разпределението на наградите и поощренията зависи от показаните резултати. Общият награден фонд, предоставен от бюджета на НХА е 5000 лв. Катедра „Рисуване“ ще даде своя награда в размер на 900 лв. Наградените рисунки стават част от фонда на Музейната сбирка към НХА, а отличените с поощрение стават собственост на катедра „Рисуване“.
Срок на провежданe
Първи етап: Събиране на рисунките в Академичния съвет на „Шипка“ №1 на 9 май (вторник) от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 17:00 и на 10 май (сряда) от 10:00 до 14:00. Всички творби трябва да бъдат описани с име на автора, курс, специалност и да бъдат фиксирани. От 14:30 часа започва да заседава журито, което трябва да селектира рисунките за участие в конкурса.
Втори етап: 11 май – Редене и окачване на избраните рисунки в коридорите на Северна сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1
 
На 11 май журито заседава и на 12 май, от 12:00 часа следва обявяване на наградите.