ПЛЕНЕР „МУЗИКАТА В КАМЪКА“ – Банско, 2024

Краен срок: 2024.05.20

Крайният срок за подаване на кандидатури за пленер „Музиката в камъка“ се удължава до 10 юни 2024 г.

По проект „Музиката в камъка“ ще бъдe организиран творчески пленер за скулптори, които да създадат пластики на видни български джаз музиканти със значим принос към националната култура. Създадените произведения ще бъдат трайно експонирани в „Алея на джаза“ в центъра на гр. Банско, сдобил се със славата на българската столица на джаза заради провеждането на най-мащабния джаз фестивал с 27-годишна история.

Краен срок за кандидатстване: 20 май 2024 г.
 
Условия за кандидатстване: 
– основният материал е пирински гранит, символично правещ паралел между силата на природата и силата на човешкия дух. 
– всеки автор може да представи до 4 идейни проекта по зададените параметри:
– в проекта трябва да е включен валчест камък-гранит от Пирин и да е вплетен образа на музикант от списъка – Асен Овчаров, Леа Иванова, Милчо Левиев, Вили Казасян, 
Симеон Щерев, Васил Пармаков, Димитър Ганев, Петър Славов, Румен ТосковРупето, Емануил Манолов-Бадема, Марио Станчев и на създателя на джаз фестивала в Банско – д-р Емил Илиев). 
– допуска се влагане в творбата и на други трайни материали, според концепцията на автора. 
– ако изпълнителят желае да включи допълнителни материали - напишете точно какво е необходимо в предложението. 
– идейните проекти се представят от четири гледни точки с рисунки, мултимедийни презентации или в други, избрани от автора формати.  
 
Необходимо е да се попълни Заявка за участие, която включва:
– Имена на художника и контакти за официална комуникация; 
– до 4 идейни проекта по зададените параметри. Идейните проекти се представят от четири гледни точки с рисунки, мултимедийни презентации или в други, избрани от автора формати. 
– съгласие за предаване на собствеността върху създадените по време на пленера произведения на Община Банско. 
– декларация за предоставяне на организаторите на пленера на права за публично представяне и репродуциране на творбите за рекламни нужди на пленера, Международния Банско джаз фестивал и град Банско. 
– заявлението за участие трябва да е придружено от фотографии и/или колажи на предишни произведения от камък на автора. 
– попълнената Заявка за участие потвърждава приемането на Регламента на пленера. 
 
Изисквания:
– Всички творби трябва да са оригинални, да бъдат създадени в рамките на пленера и да са съобразени с идейната градоустройствена концепция на Община Банско, както и да са безопасни и подходящи за експониране на открито публично пространство;
– авторските права са на автора, а създадените по време на пленера произведения са собственост на Община Банско;
– авторите предоставят права за публично представяне и репродуциране на творбите за рекламни нужди на пленера, Банско джаз фестивал и Община Банско;
– скулпторите се задължават да изпълнят скулптура въз основа на представената скица, избрана от комисията за художествен подбор;
– всеки скулптор, който не изпълни горепосочения ангажимент, губи правото си на възстановяване на разходите си от общината;
– Общината има право да прекрати работата и участието на всеки скулптор, който се отклони от горепосочения ангажимент;
– ще бъде избрана художествена комисия за подбор на 5 проекта, които ще бъдат изработени по време на пленера. Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване;
– избраните скулптори ще бъдат уведомени писмено. 
 
Период на реализация: юли – август 2024 г. в Банско 
Продължителност на престоя, осигурен от организаторите: 10 дни 
Брой участници: 5 скулптори 
 
Допълнителни условия:
– Всеки участващ скулптор се задължава да има лична застраховка срещу злополука. 
– одобрените проекти се изпълняват на място в град Банско на предоставена от организаторите локация.  
– за участващи наблюдатели на творческия процес ще бъдат поканени ученици от Професионалната гимназия по каменообработване – Кунино и студенти от Националната художествена академия, както и други обучаващи се в областта на пластичните изкуства. 
 
Работен процес:
– След уточняване на параметрите на проектите, на материалите, с които ще работят избраните скулптори на всеки автор, одобрен за участие в пленера, се предоставя гранитен блок с размер, съобразен с представения идеен проект и желанието на скулптора.  
 
Осигурени инструменти материали: 
Компресор за въздух, пневматична уредба с вода, бормашина, свредла (22/26/32/38/45 mm), мотокар, дискове, шкурки, маски; връзки за електричество, въздух и вода Всеки участник според нуждите си сам си осигурява малък пневматичен чук и лични скулптурни инструменти.
 
Календар на пленера:
– Начало на работния процес в Банско: 25 юли 
– на всеки автор се осигурява оборудвана и безопасна площадка за работа. 
– финализиране на изработката: 3 – 8 август 
– официално събитие за откриване на „Алея на джаза“ в Банско: 9 или 10 август 
 
Настаняване: 
– Организаторите поемат настаняване и изхранване за периода на пленера (10 дни) и заплащат творчески хонорар на авторите.  
– всички разходи извън посочените, като удължаване на престоя, телефонни разговори, транспортни разходи и т.н., се заплащат от скулптора.
 
Кандиатурите се изпращан на следния имейл адрес: projects@fest-bg.com
 
Организатор е Асоциация Фестивалите в България (АФБ), която предоставя необходимата организационна, техническа и логистична подкрепа за осъществяване на събитията от пленера в партньорство с Община Банско.
 
Проектът „Музиката в камъка“ се финансира по Програма „СЪЗДАВАНЕ“ 2023 г., Модул „Нови организации“, направление Визуални изкуства към Национален фонд „Култура“ 
 

Файлове за изтегляне