Покана за участие в Art + Computation Retreat Берлин, Германия

Краен срок: 2022.08.08

Art & Computation Retreat (ACR) е двудневен формат за ролеви игри на живо, който ще се проведе от 15 до 18 септември 2022 г. в Берлин.
 
В рамките на ACR художници и технолози участват в ролеви игри (с измислен сценарий) с включени интерактивни елементи за разказване на истории. По време на играта те се сблъскват със социалните и политически предизвикателства на развитието на изкуствения интелект, научават повече за алтернативните и устойчиви технологии, за активистките подходи, както и за прототипни арт инсталации с изкуствен интелект.
 
Art & Computation Retreat е част от KI-Camp 2023 и се финансира от германското Министерство на образованието и научните изследвания.
 
Всеки художник, който се интересува от напредъка на технологиите и международния обмен, може да кандидатства чрез попълване на този формуляр:
artandcomputation.com/application
 
Краен срок за кандидатстване: 8 август 2022 г.