Програма за развитие на артисти 2023 година по темата „Разпадането: Отпечатъкът на човека“

Краен срок: 2023.03.31

Покана за кандидатстване за творци в областта на визуалните изкуства от държави-членки на ЕС, които да работят по темата „Разпадането: Отпечатъкът на човека“
 
Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в сътрудничество със Сите ентернасионал дез Ар (Париж), обявява новото издание на Програмата за развитие на артисти (Artists Development Programme, ADP), за която търси ДВАМА визуални артисти (родени след 1 януари 1988 г.) от държава-членка на ЕС за работа по темата „Разпадането: Отпечатъкът на човека“ (Disruption: The Imprint of Man).
 
Темата има за цел да предложи уникална гледна точка към антропоцена. Надграждайки темата на предишното издание „Антропоцен — отпечатъкът на човека“(2014-2017), „Разпадането“ разширява фокуса отвъд околната среда, за да включи актуални за Европейския съюз социални проблеми като деградацията на ценностната система, сблъсъците на поколенията, значението на вътрешните и международните отношения. Художниците ще представят погледа си върху човешкото поведение и последствията от него.
 
ADP предлага тримесечно пребиваване в Сите ентернасионал дез Ар в Париж, което ще даде възможност на творците в областта на визуалното изкуство да се усъвършенстват и да създадат нови творби, подкрепени от менторството на известен художник. През 2023 г. резидентите ще бъдат наставлявани от известната френско-италианска художничка Татяна Труве.
 
Критерии за допустимост:
• Родени след 1 януари 1988 г. (в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са на възраст до 35 години)
• Граждани на ЕС (в случай на дуо артисти и двамата членове трябва да са граждани на ЕС)
• Владеене на английски език
 
Бюджет и продължителност:
Творческият престой в Париж ще се проведе от 4 септември до 27 ноември 2023 г.
Институтът на ЕИБ ще покрие пътните разноски до и от Париж.
Всеки художник ще получи фиксирани командировъчни от €80 (осемдесет евро) дневно, за покриване на ежедневните разходите по време на резиденцията и всички или част от производствените разходи, и ще му бъде осигурено студио за живеене.
В допълнение към горното, участниците ще получат финансова помощ за творбата в размер на €500 (петстотин евро) в началото на престоя си и резултативен хонорар от €1 000 ( хиляда евро) в края на престоя, при условие че са създадени една или няколко творби.
След завършване на резиденцията ЕИБ има право да придобие произведение на изкуството, създадено на място от художника.
 
Процедура за кандидатстване:
Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез онлайн формуляра, достъпен тук:
https://institute.eib.org/application-form-for-artists-development-programme/
 
Задължителни документи:
• CV на английски език (максимум четири страници), включващо образование, професионален опит, самостоятелни и групови изложби и медийното им отразяване.
• Мотивационно писмо (на английски) с идеи, които да бъдат проучени по време на тварческата резиденция, в съответствие с предложената тема (максимум 700 думи).
• Портфолио (максимум осем страници във формат A4 PDF), показващо представителна селекция от произведения на кандидата.
Моля, имайте предвид, че ще бъде поискано доказателство за националност и възраст, ако бъдете избрани.
 
Процедура за подбор:
Жури, състоящо се от Татяна Труве (ментор), членове на Комитета по изкуствата на ЕИБ, представител на Cité Internationale des Arts и външни съветници по изкуствата, ще избере кандидатите въз основа на художественото качество на тяхната работа, мотивацията и потенциала им да се възползват максимално от възможностите, предлагани от резиденцията, както и от уместността на тяхната практика към културния контекст на Института на ЕИБ.
Избраният кандидат ще бъде информиран за решението на журито по имейл в края на май 2023 г.
Краен срок за кандидатстване: полунощ (GMT+1), петък, 31 март 2023 г.
Всяка кандидатура, която не отговаря на зададените изисквания, ще бъде автоматично дисквалифицирана.