Програма за развитие на артисти (ADB) на Института към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2024 г.

Краен срок: 2024.03.31

Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), в сътрудничество със Cité internationale des arts (Париж) и Neumünster Abbey Heritage Site for Culture (Люксембург), обявява новото издание на Програмата за развитие на артисти (Artists Development Programme, ADP) за 2024 година, за която търси:
– ДВАМА визуални артисти за тематично направление „Разпадането: Отпечатъкът на човека“ (Disruption: The Imprint of Man);
– ЕДИН визуален артист за тематично направление: „Бъдещето на водата“ (The Future of Water).
 
ADP предлага тримесечна творческа резиденция, което ще даде възможност на творците в областта на визуалното изкуство да се усъвършенстват и да създадат нови творби, под менторството на известен художник. За 2024 г. ADP предлага тримесечно пребиваване, разпределено съответно: два месеца (Септемри и Октомври 2024 г.) в Cité internationale des arts, Париж, и един месец (Ноември 2024 г.) в Neumünster Abbey Heritage Site for Culture, Люксембург, където творците ще бъдат наставлявани от френско-италианската художничка Татяна Труве (Tatiana Trouvé) и изкуствоведа проф. Кристоф Ким (Christophe Kihm).
 
Краен срок за кандидатстване: 31 март 2024 г.
 
Критерии за кадидатстване:
– Визуални артисти, родени след 1 януари 1989 г.;
– граждани на ЕС;
– владеене на английски език.
 
Необходими документи:
– CV на английски език (макс. бр. 4 страницци), включващ образование, работен опит, самостоятелни и групови изяви, както и медийно отразяване;
– Писмо за участие (на английски), съдържащо идеите, които ще бъдат развити по време на резиденицията, свързано със заданието на конкурса (макс. 700 думи) 
– Портфолио (макс.  бр. стр. 8 в А4 формат) представящ селекция творби на кандидата.
 
Забележка: В случай на подбор, ще се изисква представянето на документи, удостоверяващи националността и възрастта на кандидата.
 
Бюджет и продължителност:
– Творческият престой в Париж ще се проведе от началото на м. септември до края на м. ноември 2024 г.
– Институтът на ЕИБ ще покрие пътните разноски до и от Париж, от Париж до Люксембург и от Люксембург към държавата на автора.
– Всеки художник ще получи фиксирани командировъчни от €80 (осемдесет евро) дневно, за покриване на ежедневните разходите по време на резиденцията и всички или част от производствените разходи, и ще му бъде осигурено студио за живеене.
– В допълнение към горното, участниците ще получат финансова помощ за творбата в размер на €500 (петстотин евро) в началото на престоя си и резултативен хонорар от €1 000 (хиляда евро) в края на престоя, при условие, че са създадени една или повече творби.
– След завършване на резиденцията ЕИБ има право да придобие творба, създадена в рамките на резиденцията.
 
Повече за програмата научете на сайта на Института към Европейската инвестиционна банка