Програма за развитие на артисти, в сътрудничество със Cité internationale des arts, на Института на Европейската инвестиционна банка

Краен срок: 2023.03.31

Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) има удоволствието да обяви изданието за 2023 г. на своята Програма за развитие на артисти (ADP) в сътрудничество със Cité internationale des arts (Париж), за която търси ЕДИН визуален художник (роден след 1 януари 1988 г.) от България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия .
 
ADP предлага на изгряващи европейски визуални художници тримесечно пребиваване в Cité internationale des arts в Париж, което им дава възможност да развият своята практика и да създадат нови творби, подкрепени чрез менторството на известен художник. През 2023 г. избраните кандидати ще бъдат наставлявани от известната френско-италианска художничка Татяна Труве.
 
Критерии за допустимост:
• Да са родени след 1 януари 1988 г. (в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са на възраст до 35 години)  
• Да са граждани на България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия
(в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са граждани на една от тези държави)
• Да владеят английски език
 
Бюджет и продължителност:
Резиденцията в Париж ще се проведе от 4 септември до 27 ноември 2023 г.
Институтът на ЕИБ ще покрие пътните разходи на художника до и от Париж (за резиденцията).
Художникът ще получи фиксирана дневна издръжка от осемдесет евро (80 €), за да покрие разходите си по време на резиденцията. Ще му бъде осигурено студио за живеене.
В допълнение към горното, художникът ще получи принос към продукцията от петстотин евро (500 €) в началото на резиденцията и резултативен хонорар в размер на хиляда евро (1000 €) в края на резиденцията, при условие че са създали произведение или няколко произведения.
След приключване на резиденцията ЕИБ може да прецени и да придобие произведение на изкуството, създадено на място от художника.
 
Процедура за кандидатстване:
Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез онлайн формуляра, достъпен тук:
https://institute.eib.org/application-form-for-artists-development-programme/
 
Задължителни документи:
• CV на английски език (максимум четири страници), включващо образование, трудов опит, самостоятелни и групови представяния и медийно отразяване.
• Мотивационно писмо (на английски) с идеи, които да бъдат проучени по време на резиденцията (максимум 700 думи).
• Портфолио (максимум осем страници във формат A4 PDF), за да се покаже представителна селекция от произведения на кандидата.
Моля, имайте предвид, че ще бъде поискано доказателство за националност и възраст, ако бъдете избрани.
 
Процедура за подбор
Жури, състоящо се от Татяна Труве (ментор), членове на Комитета по изкуствата на ЕИБ, представител на Cité internationale des arts и външни консултанти по изкуствата, ще избере кандидата въз основа на художественото качество на работата им, мотивацията и потенциала им да да се възползват максимално от възможностите, предлагани от резиденцията, както и от уместността на тяхната практика към културния контекст на Института на ЕИБ.
 
Избраният кандидат ще бъде уведомен за решението на журито по имейл в края на май 2023 г.
Краен срок за кандидатстване: полунощ (GMT+1), петък, 31 март 2023 г.
Всяка кандидатура, която не отговаря на зададените изисквания, ще бъде автоматично дисквалифицирана."