Публична покана – отпечатване и доставка на каталог •Рисунка•

Краен срок: 2014.08.30

Решение  №0233-О/25.08.2014 г. на Ректора на НХА за обявяване на изпълнител по процедура за обществена поръчка  съгласно гл. 8а от ЗОП с публична покана АОП №9032472/05.08.2014
 
Заповед 0223-О/04.08.2014 за откриване на процедура за обществена поръчка  съгласно гл. 8а от ЗОП с публична покана АОП №9032472/05.08.2014
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП № 9032472
1. Указания за участие
2. Условия и изисквания
3. Техническа спецификация
4. Методология за оценка
5. Проект на договор
6. Образци документи