Публична покана с предмет на дейност •Изграждане на виртуална изложба и уеб сайт с електронен каталог• на тема •Владетелят в българската историческа памет• .

Краен срок: 2013.12.03

Заповед на Ректора на НХА N 0319-О/29.11.2013 относно:
Прекратяване на публична покана
с предмет на дейност „Изграждане на виртуална изложба и уеб сайт с електронен каталог по проект „Владетелят в българската историческа памет. Митология, доктрина, образност“, финансиран от НФНИ – договор ДФНИ-КА 01/9 от 27.11.2012 г. – АОП № 9022773 от 25.11.2013 г.
 
1. Техническо задание
2. Приложения
3. Проект на договор.