SQUEEZE IT Contest – Franco Jesurun Award

Краен срок: 2014.09.16

Конкурс за млади творци (до 30 години), които работят в пространството на взаимодействие на театъра, визуалните изкуства и интернет.
Можете да кандидатствате с нискотарифни проекти, малък формат, които обединяват театър, визуални изкуства и мултимедия.
Няма такса за участие
Форматът на проектите трябва да бъде кратко театрално представление, което да може да се представи в пространство 4х4х4м и да не е по-дълго от 16 минути
Краен срок за кандидатстване 16 септември
Прочетете повече на сайт:www.triestecontemporanea.it
Е-мейл за контакт: squeezeit@triestecontemporanea.it